ជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ៤៨ នាក់ ទៅខេត្តកណ្ដាល និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

civ-logo

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (NIPTICT) នៅឆ្នាំនេះ បានប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត៤៨នាក់ ដើម្បីចុះបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋាន និងសិស្សវិទ្យាល័យ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងកណ្ដាល ពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យួទ័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ)។ អំពីកម្មវិធី: ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ICT កម្ពុជា (Cambodia ICT Volunteers – CIV) ជាកម្មវិធីមួយដែលផ្តួចផ្តើម និងបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ដោយ វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារជាតិទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងសហព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ លើកម្មវិធី និស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ICT អន្តរជាតិ  (International ICT Volunteers-IIV) ។ Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course លើកទី ២

IMG_7779

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course លើកទី២ ដែលមានរយៈពេល ពីរសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក ដែលមានទីតាំងអគារ ៤១ មហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សី។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ២៦ នាក់ អញ្ជើញមកពី ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យក្រុមហ៊ុនឯកជន ធនាគារ អង្គការ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជន។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងលោក FUSE Makoto Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ

IMG_7312

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ដែលមានរយៈពេល បីថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃ វិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ២៧ នាក់ អញ្ជើញមកពី សាលាខេត្ត និងមន្ទីរនានានៅក្នុងខេត្តកែប។ លោកបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិសេរី អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងលោក ជា វិចត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ បានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង ២៧ នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ និងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ការប្រើប្រាស់ ICT Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ

photo_2018-03-30_16-52-44

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ដែលមានរយៈពេល បីថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃ វិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ២៧ នាក់ អញ្ជើញមកពី សាលាខេត្ត និងមន្ទីរនានានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល។ លោកបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិសេរី អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងលោក ជា វិចត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ បានផ្ដល់ជា កិត្តិយសដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង ២៧ នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ និងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ការប្រើប្រាស់ Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course

IMG_7153

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course ដែលមានរយៈពេលពីរសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ៣៦ នាក់ អញ្ជើញមកពី ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យ ក្រុមហ៊ុនឯកជនធនាគារ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជន។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងឯកឧត្ដម Katsuhiro SHINOHARA តំណាងអង្គការមូលនិធិគាំទ្រការ អប់រំអន្តរជាតិកម្ពុជា(CIESF) បានផ្ដល់ជាកិត្តិយស ដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង ៣៦នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងក្លាយជាគ្រូបង្គោលដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត។ Read More …

ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course

IMG_6952

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training Fundamental IT Engineer Examination (FE) Course បានបើកនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក ដោយមានការចូលរួមពី លោក ជា វិចិត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តំណាងរបស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក និងលោក Fuse Makoto ប្រធានគម្រោង អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនុស្សតាមរយៈការពង្រឹង   សមត្ថភាពផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន នៃអង្គការមូលនិធិគាំទ្រការអប់រំអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIESF) ដោយសិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ប្រមាណ ៤០នាក់ Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training IP Course

photo_2018-02-12_17-12-43

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training IP Course ដែលមានរយៈពេល ពីរសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃ វិទ្យាស្ថានជាតិនិបទិក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ មានចំនួនសរុប ៣៥ នាក់ អញ្ជើញមកពី ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជន។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព បានផ្ដល់ជាកិត្តិយស ដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបណ្ណប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង៣៥ នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងក្លាយជាគ្រូបង្គោល ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត។ IP Course Read More …