Event on Cambodia ICT Awards 2017

cicta1

  Event on Cambodia ICT Awards 2017, #CICTA17, on 29 March 2017 at #FrenchTech ការផ្សព្វផ្សាយអំពី កម្មវិធី ពានរង្វាន់ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា ២០១៧ កាលពីថ្ងៃ ២៩⁣ មិនា ២០១៧ នៅឯ #French #Tech