ការចុះឈ្មោះប្រឡង

  • Home
  • ការចុះឈ្មោះប្រឡង

* បេក្ខជនត្រូវតែអញ្ជើញមកវិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT អោយបានមុនថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត 4×6 ពីរសន្លឹក ដើម្បីបំពេញបែបបទ និងដាក់ពាក្យសុំប្រឡង

* បេក្ខជនដែលមិនបានបានបង្ហាញខ្លួន ត្រឹមថ្ងៃទី២៩​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ចាត់ទុកថាបោះបង់បេក្ខភាពប្រឡង

* បេក្ខជនអាចចុចលើ https://t.me/NIPTICT2021 ដើម្បីចូលទៅកាន់ Telegram Channel ឬ http://bit.ly/NIPTICT2021FACEBOOKGROUP Facebook Group ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានការប្រឡង និងព័ត៌មានផ្សេង

* ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ៖ 010 34 0000   អុីម៉ែល៖ pr@niptict.edu.kh  គេហទំព័រ៖ www.niptict.edu.kh

* ទីតាំងវិទ្យាស្ថាន៖ ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា, សង្កាត់ព្រែកលៀប, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ (Map: https://goo.gl/maps/BNR4Ym37WQ9ocq7DA)